Over Rotary

rotarymbs_rgb

Rotary is een internationale organisatie. De leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid te maken in ras, geloof of politieke overtuiging. Rotarians zetten zich in hun directe omgeving maar ook wereldwijd in, om te helpen de wereld een stukje beter te maken. Ze doen dat onder andere door uiteenlopende projecten uit te voeren met hun clubleden. Ook werken zij samen met andere (internationale) clubs en partners (o.a. ondernemers, gemeentes, stichtingen).

Rotaryclub Rotary Oosterhout-Regio

Ook in Oosterhout en omgeving is Rotary actief. Eén van de clubs is Rotary Oosterhout-Regio. Deze actieve en gezellige club organiseert verschillende initiatieven voor jong en oud zoals:

  • Santa Run Oosterhout Dé gezellige kerstmannenloop net voor de kerstdagen door het centrum van Oosterhout. Een mooi evenement dat Oosterhouters samenbrengt en verbindt. De opbrengst van de loop is bestemd voor lokale goede doelen. Tijdens de corona-periode organiseerde de club een alternatieve Santa-activiteit om eenzame ouderen in quarantainetijd een hart onder de riem te steken. Ook verrasten we kinderen in het AZC Gilze met een kerstattentie. In 2022 konden we eindelijk weer een ‘echte’ Santa Run organiseren. Dit was opnieuw een groot succes!

 

 

  • JobeXperience Elk jaar organiseren we een beroepenvoorlichting voor ruim 700 leerlingen op Oosterhoutse middelbare scholen (VMBO, HAVO en VWO). Leerlingen die bezig zijn hun studiekeuze te maken kunnen via Jobexperience in hun favoriete vakgebied een bedrijf bezoeken. Tijdens een kick-off presenteren allerlei bedrijfstakken zich aan de leerlingen. De leerlingen maken zelf een keuze bij welk bedrijf of organisatie zij een dag gaan meelopen.

 

 

 

  • Wensboom Oosterhout Rond feestdagen staat deze grote kerstboom in winkelcentrum Arendshof. Iedereen kan daar zijn wens voor een ander ophangen. Een deel van deze wensen worden gedurende het daarop volgende jaar vervuld. De afgelopen jaren werden al veel wensen gerealiseerd.

 

 

 

 

  • Handen uit de mouwen Leden helpen organisaties of instellingen met een te klaren klus. Elk jaar kiezen we een andere opdracht. Zo hebben we de zusters van de kloosters in de Heilige Driehoek geholpen en met schoolkinderen bomen geplant. Ook hebben we een inzameling van (zorg)materialen gehouden voor een weeshuis in Suriname. Dit jaar hebben we met bewoners en medewerkers bloemenborders en een speeltuin aangelegd bij het AZC in Gilze.

 

 

 

 

 

  • Ouderenmiddag. Jaarlijks organiseren we een gezellige middag voor ouderen uit Oosterhout en omgeving. Steeds op een andere locatie, met een afwisselend programma. Velen zijn minder goed ter been en gaan minder de deur uit. De club zorgt voor een gezellige middag die in het teken staat van gezelligheid en ontmoeting. Met hulp van vrijwilligers van de drie Oosterhoutse Rotaryclubs worden de deelnemers opgehaald en ook weer thuisgebracht.

 

  • Blik op de Wereld Dit is een ook kennismaking met beroepen, maar dan voor de lagere scholen in Oosterhout. De lessenserie omvat onder andere een case waarbij de leerlingen kennismaken met verschillende vaardigheden van de beroepen. Zo kunnen zij zich bijvoorbeeld een beter beeld van verschillende beroepsrichtingen vormen.